Skip to content

استخدام

فرصت شغلی مناسب با رهنمون ایده پرداز برنـــــا

ᴥ دعوت به همکاری ᴥ

در ” شرکت خدمات مالی و مدیریتی رهنمون ایده پرداز برنـــــا” نیروی انسانی توانمند و پرانگیزه مهمترین و با ارزش ترین سرمایه به شمار می‌آید؛ بنابراین:

∞ اگر خود را فردی خلاق، سختکوش و نتیجه گرا می دانید
∞ اگر در محیط کاری و جامعه خود را انطباق پذیر و تاثیرگذار می پندارید
∞ اگر علاقه مند به کار در فضایی فعال و صمیمی هستید
∞ اگر به دنبال یک مسیر حرفه‌‌ای هستید

فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید، همچنین می توانید رزومه عکس دار و یا اطلاعات مازاد دیگر خود را نیز در قالب فایل PDF پیوست و ارسال کنید. شایان ذکر است کلیه رزومه ها مطالعه و نگهداری می شوند تا در زمان مورد نیاز جهت مصاحبه از شما عزیزان دعوت بعمل آید.

[work_with_us_form]