“یکی از بنیادی‌ترین نهادهایی که کارفرمایان از بدو شروع به کار خود با آن ارتباط دارد سازمان تامین اجتماعی است. این ارتباط از ابتدای راه‌اندازی کارگاه به هر شکل آن شامل شرکت، موسسه، کارخانه و… با تشکیل پرونده در یکی از شعب تامین اجتماعی شروع خواهد شد و این ارتباط تا پایان فعالیت و چرخیدن چرخ‌های کارگاه ادامه می‌یابد. قانون تأمین اجتماعی مسئولیت‌ های متعدد و گوناگونی را برای کارفرمایان به وجود می‌آورد که نداشتن آگاهی و شناخت کافی از آنها می‌تواند تبعات حقوقی و کیفری و زیان مالی برای کارفرمایان به همراه داشته باشد. از سوی دیگر بكارگیری و تعامل با نیروی انسانی یكی از پیچیده ترین بخش های فعالیت مدیران است و در این بین علاوه بر تمام تلاش های لازم از سوی مدیریت برای بهبود روابط انسانی در محیط كار، تعریف رابطه رسمی بین منابع انسانی و سازمان مهمترین خواسته طرفین است كه در چارچوب قانون كار شكل می گیرد. تجربه نشان داده است که عدم آشنایی با قانون کار خواسته یا ناخواسته باعث تضییع حقوق کارگر یا کارفرما می شود. دوره جامع قوانین کار و تامین اجتماعی با ایجاد تصویر روشنی از قوانین، مسئولیت‌ها و وظایف مدیران و کارفرمایان واحدهای اقتصادی می تواند برای کلیه مدیران، کارفرمایان، مدیران مالی و منابع انسانی و حسابداران مفید باشد. با آگاهی از قوانین و مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی می توان بسیاری از ریسک های احتمالی در جریان فعالیت اقتصادی را کاهش داد. علاوه بر آن شما با گذراندن این دوره می توانید از فرصت های شغلی به دلیل تسلط جامع بر قوانین و مقررات حوزه های قانون کار و تامین اجتماعی برخوردار خواهید شد.”

سرفصل های قانون کار:

ـ شمول قانون کار و بررسی مثلث ایجاد رابطه کارگری
ـ انواع قرارداد کار، بررسی کامل محتوای قرارداد کار،دلایل دائمی شدن قرارداد های موقت
ـ بررسی و آموزش روش صحیح محاسبه و پرداخت مزد،مزایای حین سال،مزایای پایان سال و مزایای پایان قراداد
ـ آموزش نکات مهم در رابطه با قرارداد های روز مزدی و ساعتی و نحوه محاسبه مزد و مزایا در شرایط خاص
ـ رفع ابهام از مواردی مثل نرخ جمعه کاری و تعطیل کاری،،بیمه درمان و تاثیر آن بر مالیات حقوق
ـ تحلیل تفاوت مزایای به تبع شغل،مربوط به شغل،مزایای رفاهی و انگیزه ای و تاثیر آنها بر سایر مزایا و کسورات
ـ بررسی انواع مرخصی ها و شرایط تعلق براساس شرایط کارگاه و کارگران
ـ آموزش نکات مهم آئین دادرسی کار و نحوه صحیح دفاع کارفرما و کارگران در هیات های کار

سرفصل های قانون تامین اجتماعی :

ـ شمول قانون تامین اجتماعی-نکات مربوط به مزایا مشمول و غیر مشمول بیمه-شناسایی و تفکیک قراردادکار و سایر قرادادها
ـ تشریح نکات مربوط به بیمه اجباری و توافقی- بیمه کارفرما،هیات مدیره و مدیرعامل-بیمه مقطوع-بازنشستگان
ـ آموزش نکات مهم و آخرین تغییرات بازنشستگی،مستمری بازماندگان،غرامت دستمزد و تعهدات مهم سازمان تامین اجتماعی
ـ تشریح نکات مربوط به نقل و انتقال املاک و تعلق حق بیمه-موضوع ماده37قانون تامین اجتماعی
ـ آموزش نکات و تعهدات کارفرمایان و پیمانکاران و نحوه محاسبه حق بیمه در قرارداد های پیمانکاری-بررسی آخرین تغییرات انجام شده در بخشنامه ها و مقررات ماده38قانون تامین اجتماعی
ـ آموزش نکات مربوط به بازرسی دفاتر و ضرایب حق بیمه موضوع ماده47قانون تامین اجتماعی
ـ تشریح نکات مهم آئین نامه هیات های تشخیص مطالبات و آموزش نحوه لایحه نویسی و دفاع در هیات های تامین اجتماعی

مخاطبین دوره جامع قوانین کار و تامین اجتماعی

ـ مدیران و کارشناسان حسابداری، مالی و منابع انسانی
ـ مدیران و کارفرمایان سازمان ها، موسسات و شرکت ها
ـ مشاوران و وکلای فعال در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی
ـ دانشجویان رشته های مدیریت، حسابداری و منابع انسانی

ـ برای اطلاع از شرایط و نحوه برگزای دوره‌های آموزش حسابداری برای رشته‌های غیر مرتبط، با شماره تلفن 09355547269 تماس حاصل فرمایید.