انجام  امور حسابداری، دارای مراحلی می باشد که هر کدام از آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و هر کدام زمان و شرایط خاص خود را می طلبد. زمانی که دیتاها و اطلاعات مالی به صورت خام به سیستم وارد می شوند، تا زمانی که به شکل گزارش نهایی ساخته می شوند، عملیات های مختلفی روی آنها صورت می گیرد که هدف هر کدام از این عملیات مشخص می باشد.

برخی از این عملیات، در ابتدای دوره و برخی در طول دوره مالی صورت می گیرند و سپس برخی از آنها نیز در پایان سال مالی مورد بررسی قرار می گیرند که این فعالیت ها به بستن حساب ها در پایان دوره مالی شهرت یافته اند که مجومه برنا باتیمی متخخص آماده ارائه خدمات پیش حسابرسی پایان دوره مالی می باشد.

 

عملیات پایان سال مالی و اصلاح حسابها چیست؟

برخی از موسسات و شرکتها در طول دوره مالی، وجوهی را بابت هزینه بیمه، هزینه اجاره و … به صورت پیش پرداخت، پرداخت می‌کنند از آنجائیکه طبق اصل تطابق، هزینه های هر دوره می‌بایست از درآمدهای همان دوره کسر گردد لذا هزینه دوره جاری از حساب پیش پرداخت کسر و به حساب سود و زیان منتقل می‌گردد، این فرایند اصطلاحاً اصلاح حسابهای پیش پرداخت نام دارد.

از طرف دیگر، موسسات و شرکتها در طول دوره مالی، وجوهی را بابت انجام خدمات از مشتریان به صورت پیش دریافت، اخذ می‌کنند تا خدماتی را برای یک دوره زمانی مشخص ارائه نمایند از آنجائیکه طبق اصل تحقق، درآمدهای تحقق یافته می‌بایست به حساب سود و زیان انتقال یابند لذا مبلغ تحقق یافته از حساب پیش دریافت درآمد کسر و به حساب درآمد سال جاری منتقل می‌گردد، این فرایند اصطلاحاً اصلاح حسابهای پیش دریافت نام دارد.

با توجه به آنکه در پايان هر دوره، صورتهای مالی و گزارشهای مالی مختلفی تهيه می‌گردد لازم است قبل از تهيه آنها نسبت به تعديل و اصلاح حسابهای دفتر کل اقدام گردد.

برای طی کردن این مسیر برای جلوگیری از جرائم مالیاتی و رعایت بندهای اساسی گزارشات حسابرسی، باید از متخصصان و افراد خبره در این زمینه استفاده کرد که حساب برنــــا تمامی امکانات برای اصلاح حسابها در پایان دوره/سال مالی را دارا می باشد.

 

به بيانی ديگر منظور از انجام اصلاحات در حسابهای پايان دوره مالی آن است که :

الف) پيش پرداخت هزينه‌هايی که مربوط به دوره مالی می‌باشد می‌بايست از اين حساب برداشت و در حساب هزينه مربوطه ثبت گردد.

ب ) پيش‌دريافت درآمدهايی که تحقق پيدا کرده‌اند، از حساب پيش دريافت کسر و به حساب درآمد سال جاری واريز گردند.

ج ) هزينه‌های ثبت نشده می‌بايست در بدهکار حساب سود و زيان سال جاری منعکس گردند.

د ) درآمدهای ثبت نشده می‌بايست در بستانکار حساب سود و زيان سال جاری منعکس گردند.

 

در سیستم حسابداری چه مواردی نیاز به انجام اصلاح دارند؟
ـ 1- اصلاح حسابهای دارای ماهيت پيش پرداخت هزينه
ـ 2- اصلاح حسابهای دارای ماهيت پيش دريافت درآمد
ـ 3- اصلاح هزینه‌های ثبت نشده
ـ 4- اصلاح درآمدهای ثبت نشده

 

شرکت رهنمون ایده پرداز برنا با تیمی حرفه ای و متخصص در زمینه امور مالیاتی و باسابقه درخشان در ارائه گزارش حسابرسی شرکتها، موسسات و اشخاص در حداقل زمان، دفاعیه مالیاتی، همچنین کاهش قطعی مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی و رسیدگی به جرائم مالیات تراکنشهای بانکی توانسته است رضایت کامل شما عزیزان را جلب نماید. شرکت برنا با تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی در اسرع وقت و استقرار بهینه حسابداری منطبق با استانداردهای حسابداری در بین برترین های حرفه خود در کشور قرار دارد. تخصصی ترین خدمات حسابرسی و حسابداری را از متخصصین و مشاوران مالیاتی شرکت برنا بخواهید.

در صورتی که هنوز سوالی در مورد حسابرسی تامین اجتماعی و مسائل مربوط به خدمات پیش حسابرسی پایان دوره مالی دارید می توانید از متخصصان این زمینه در شرکت رهنمون ایده پرداز برنا راهنمایی بگیرید.