اینکه چرا باید وکـیل مالیـاتی گرفت شاید برای عده ای هنوز کاملا روشن و مبرهن نباشد .
و خیلی ها با توجه به حق الزحمه وکلا ، قید داشتن و گرفتن یک وکیــل مالــیاتی را می زنند.
اما ایا کار درستی می کنند؟
جواب سوالاتی که در این زمینه باید دانست :
• وکیل مالیاتی به چه کسی می گویند ؟
• یک وکیــل خوب مالیاتی چه شرایطی دارد ؟
• هزینه یک وکیــــــل مالــیــاتی چقدر است ؟
• چرا باید وکیــل مالیاتی بگیرم؟
 
وکــــیل مالیــــاتی به چه کسی می گویند ؟
مالیات طبق قانون و تعریف ، یک پرداختی بلاعوضی است که باید پرداخت شود .
شخص و موسسه و دارایی و … دارای مالیات هستند.
مالیاتها به صورت و مستقیم و غیر مستقیم دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام قوانین و مقررات خود هستند. اینها را گفتیم تا برسیم به مفهوم وکیل مالیاتی .
در واقع وکیلی که اشراف کامل به همه قوانین مالیات مستقیم و غیر مستقیم دارد
و در این زمینه می تواند مشاوره تخصصی دهد وکیــــل مالیـــاتی می گویند.

یک وکـیل خوب مالیــاتی چه شرایطی دارد ؟
فاکتور های مختلفی برای یک وکیل حرفه ای مالیاتی مطرح می شود که می تواند
به نوع به بهترین بودن وکیل و مشاور مالیاتی کمک کند از جمله :
بروز بودن : یک وکیل خوب مالیاتی باید لحظه ای و ساعتی از تمام تبصره های قوانین مالیاتی اگاهی کامل داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم ها را برای موکلش بگیرد.
گویش زبانی خوانا و رسا : یک وکـــیل مالــیاتی لازم است دایما از حق موکل خود بصورت کلامی دفاع کند و این نیازمند گویش زبانی مسلط به فارسی است.
تسلط بر قوانین تامین اجتماعی : امروزه مالیاتها و قوانین مالیاتی در قوانین تامین اجتماعی تنیده شده و یک وکیل و مشاور خوب مالیاتی باید اشراف کامل به این موضوع داشته باشد.
تجربه کاری مناسب ، اخلاق حرفه ای ، مهارت های وکیل عمومی و … از سایر ویژگی های دیگر یک مشاور خوب مالیاتی است .

چرا باید وکیــل مالیــاتــی بگیرم؟
باید ها و نباید ها
باید و نباید های متفاوتی در این مورد مطرح هستند که آیا وکیــل مالیــاتی بگیرم یا نه؟ این بر می گردد به شرایطی که موکل دارد:
آیا به قوانین مالیاتی کشور اشراف کامل دارم ؟
گرفتن یک وکـــیل مالیاتی چقدر برای من سودده خواهد بود؟
ایا من می توانم کار وکیل خبره مالیات را انجام دهم؟
کار عقلانی آن است که کار را به کاردان سپرد تا هزینه ها کاهش پیدا کنند. درست است شما هزینه ای را باید برای حق الزحمه وکالت پرداخت کنید اما در قبال آن در وقت شما صرفه جویی می شود و از آنطرف هم یک وکیل خوب مالیاتی می تواند با وکالت اصولی و درست هزینه های زیادی که باید متحمل می شدین را از دوش شما بردارد که اگر در قبال حق الوکالتی که می دهید مبلغ ناچیزی است.
با توجه به تجربه و مهارت تیم حقوقی شرکت رهنمون ایده پرداز برنا پیشنهاد ما به شما این است جهت احقاق حقوق مالیاتی خود با وکلای ما تماس حاصل فرمایید.