ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی
معاملات فصلی – ماده 169 و 169 مکرر
مالیات حقوق
اظهار نامه عملکرد
وظایف مالیاتی اشخاص حقوقی
وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی
ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی
خلاصه فرایند ثبت نام الکترونیک
۱- پیش ثبت نام الکترونیک: نقطه شروع فرایند ثبت نام الکترونیک مرحله پیش ثبت نام می باشد. در این مرحله اطلاعات پایه ای از شما دریافت می شود. در ادامه پس از تکمیل اطلاعات درخواستی و فشردن کلید تایید نهایی وارد مرحله بعدی خواهید شد. چنانچه تا هفت روز اطلاعات خود را تایید ننمایید پرونده ایجاد شده به صورت خودکار حذف خواهد شد.
۲- صحت سنجی اطلاعات: در این مرحله بخشی از اطلاعات ثبت شده شما در مرحله پیش ثبت نام از منابع مختلف سازمانی استعلام و بررسی شده و صحت آن مورد آزمون قرار خواهد گرفت. چنانچه به هر دلیل در اطلاعات مغایرتی یافت شود، موضوع با پیامک به شما اطلاعات داده شده و شما مجدد باید وارد سامانه پیش ثبت شده و مرحله یک را تکرار نمایید.
۳- تولید و ارسال اطلاعات کاربری: چنانچه اطلاعات اولیه پیش ثبت نام شما مورد تایید سازمان قرار گیرد برای شما یک نام کاربری و کلمه عبور ایجاد خواهد شد. این اطلاعات به صورت پیامک روی شماره تلفن همراه ثبتی شما ارسال خواهد شد. باید دقت داشت اطلاعات کاربری محرمانه بوده و مسئولیت سوء استفاده از آن برعهده شما خواهد بود.
۴- ثبت نام الکترونیک: پس از دریافت اطلاعات کاربری شما باید وارد سامانه ثبت نام شوید. پس از ورود باید اطلاعات تکمیلی در خصوص بنگاه اقتصادی خود را در فرم های این سامانه تکمیل نمایید. همچنین می توانید اطلاعات پایه که در مرحله ثبت نام ثبت کرده اید ویرایش نمایید. در نهایت پس از تکمیل همه اطلاعات خواسته شده کلید تایید نهایی را فشار دهید.
نکات مهم قبل از شروع فرایند ثبت نام الکترونیک• ثبت نام  الکترونیک و در نهایت تخصیص شماره اقتصادی از طرف سازمان امور مالیاتی کاملا رایگان صورت می پذیرد و هرگونه درخواست وجوه به عنوان این سازمان از این بابت غیر قانونی است.
• اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم (و کلیه اصلاحیه های بعدی) مکلفند نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.
• در این مرحله از تخصیص شماره اقتصادی ، صاحبان مشاغل خودرو مشمول نمی باشند و نیازی به ثبت نام ندارند.
• صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند.تبصره: چنانچه صاحبان مشاغل بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مودی یکی از این محل ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مودی، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.
تبصره: چنانچه صاحبان مشاغل در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور می باشند.
تبصره: در مورد کارگاه ها و واحد های تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید ، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به نشانی که اعلام می نماید، تشکیل می شود.• مشاغلی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مودی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان پیش ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.• مشمولین ثبت نام مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال، تعطیلی فعالیت، تغییر نام ، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس ، تغییر شرکاء (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نموده و یا ثبت نام جدیدی انجام دهند.• صاحبان مشاغل مشمول ثبت نام مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نماید.

جهت ارائه مشاوره و اطلاع از شرایط ثبت نام الکترونیکی در نظام مالیاتی با مجموعه رهنمون ایده پرداز برنــا با 09355547269 تماس بگیرید.

 

معاملات فصلی – ماده 169 و 169 مکرر

طبق ماده 169 مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌ مورد مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد(2%) مبلغ مورد معامله‌ می¬شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد( 1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می‌باشد.
تبصره1- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.
مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره2- مودیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه‌ صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
معادل ده¬ درصد(10%) از مالیات ابرازی عملکرد مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده¬اند مشروط به رعایت آیین¬نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان دودرصد(2%) فروش می‌باشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیین¬نامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره3- ترتیبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

جهت ارائه مشاوره و اطلاع از شرایط معاملات فصلی – ماده 169 و 169 مکرر با مجموعه رهنمون ایده پرداز برنــا با 09355547269 تماس بگیرید.

 

مالیــات حقـــوق

مالیات حقوق چیست؟
مالیات حقوق یکی از بارزترین و رایج‌ترین انواع مالیات در کشور ما است. پرداخت مالیات بارزترین هدف در تئوری‌های مالیاتی است که منجر به توزیع عادلانه درآمد می‌گردد. در نظام مالیاتی کشور، مالیات حقوق جزئی از بخش‌های مالیات بردرآمد است. مالیات بر حقوق در ردیف مالیات‌های مستقیم قرار داشته و با نسبت خاصی از درآمد شخصی تعیین می‌شود.
طبق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم، تمام افراد حقیقی و حقوقی که در داخل کشور با فعالیت اقتصادی، خدماتی و غیره درآمد کسب می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند. مالیات اشخاص حقوقی را در قالب مالیات شرکت‌ها توضیح دادیم. مالیات بر حقوق از نظر حجم، ثبات، کارایی و سهولتی که در وصول دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.
مالیات حقوق مربوط به اشخاص حقیقی است.

تعریف مالیات حقوق؛  محاسبه مالیات حقوق و پرداخت آن وظیفه کیست؟
در یک دسته بندی کلی مالیات به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود:
• مالیات مستقیم: مالیات‌های که مستقیماً از دارایی و درآمد اشخاص (حقیقی یا حقوقی) حاصل می‌شود؛ نظیر مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر دارایی.
• مالیات غیرمستقیم: مالیاتی که به قیمت کالا و خدمات تعلق می‌گیرد و به مصرف کننده منتقل می‌شود. نظیر مالیات بر ارزش افزوه و مالیات واردات
طبق ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م) و تبصره این ماده، مالیات بر حقوق جز مالیات‌های تکلیفی محسوب می‌شود. مالیات تکلیفی بدین معناست که شناسایی مبلغ و پرداخت مالیات حقوق پرسنل به عهده پرداخت‌کننده حقوق (کارفرما) است و پرسنل در قبال مالیات بر درآمد حقوق وظیفه‌ای ندارند. شرکت‌ها می‌توانند به کمک نرم افزار حقوق و دستمزد، به راحتی محاسبه مالیات حقوق را انجام دهند.
اشخاص مشمول مالیات برحقوق چه کسانی هستند؟
طبق ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درامد حقوق است. ما در صفحه آموزش مالیات به صورت کامل در خصوص انواع مالیات و قوانین مرتبط صحبت کرده‌ایم که پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات دقیق‌تر به این صفحه مراجعه کنید.
بدین ترتیب کلیه افرادی که که به هر شکلی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می‌کنند و بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ می‌شود باید بخشی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی پرداخت نمایند. میزان و پرداخت مالیات حقوق در هر سال متفاوت بوده و طبق بخشنامه‌هایی به کلیه کارفرماها و بنگاه‌های اقتصادی ارسال می‌شود و کارفرما موظف است مالیات تعلق گرفته به حقوق و مزایای کارکنان خود را کسر کرده و مالیات بر حقوق کارکنان را به حساب مشخص شده وزرات امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.
با توجه به سوابق تیم مالی شرکت رهنمون ایده پرداز برنا نسبت به پیگیری و ارسال اصولی لیست مالیات حقوق شما می توانید این امر خطیر را بر عهده متخصصان تیم ما قرار داده و با خیالی آسوده به فکر گسترش کسب و کار خویش باشید

 

جهت ارائه مشاوره و اطلاع از شرایط مالیات حقوق با مجموعه رهنمون ایده پرداز برنــا با 09355547269 تماس بگیرید.

 

اظهارنامه عملکرد

اظهارنامه عملکرد چیست؟ 

اگر شما صاحب کسب و کاری باشید که از طریق آن کسب درآمد نمایید مشمول ارسال اظهارنامه عملکرد می شوید. تمام افراد حقیقی و حقوقی مشمول ارسال اظهارنامه عملکرد، باید در پایان هر سال مالی تا مدت زمان اعلام شده توسط اداره مالیات اظهارنامه عملکرد خود را تهیه و ارسال نمایند.
اظهارنامه عملکرد نشان دهنده نتایج فعالیت های تجاری و میزان سرمایه، سود، زیان و سایر معافیتها، درآمد های مشمول مالیات و سایر اطلاعات شخصی و تجاری مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول در طول یک سال مالی می باشد.

اظهارنامه عملکرد چیست؟

اغلب افراد می خواهند بدانند که نحوه ارسال اظهارنامه عملکرد به چه صورت می باشد و یا اصلا اظهارنامه عملکرد چیست؟

در تعریف اظهارنامه عملکرد می توان گفت، اظهارنامه عملکرد یک نوع اظهارنامه مالیاتی می باشد و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باید در پایان هر دوره مالی پس از محاسبه کلیه سود و زیان های خود از طریق معاملات و رویداد های مالی در طول دوره مالی مورد نظر، 25 درصد از مبلغ سود خالص خود را به عنوان اظهارنامه عملکرد پرداخت نمایند.

چه افرادی باید اظهارنامه عملکرد تهیه کنند؟

مشمولین تهیه اظهارنامه عملکرد به دو دسته افراد حقیقی و افراد حقوقی تقسیم می شوند. که هریک از این افراد به شرح زیر می باشند.

ــ اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی

مطابق ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، اشخاصی که برای خود کسب و کاری داشته و از طریق کسب و کار خود درآمد بدست می آوردند، مشمول تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و پرداخت مبلغ مالیات عملکرد اشخاص حقیقی می شوند.
این اشخاص باید در تاریخی که اداره مالیات تعیین می نماید، اظهارنامه عملکرد خودرا برای یک سال مالی تهیه نمایند و آن را برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند تا علاوه بر خوش حسابی از مزایای آن نیز برخوردار شوند.

ــ اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی

مطابق ماده 110 قانون مالیات های مستقیم، افرادی که دارای شرکتی باشند که به نام آن ها ثبت شده است، موظف به تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی و پرداخت مبلغ مالیات عملکرد اشخاص حقوقی می باشند. اشخاص حقوقی باید علاوه بر اظهارنامه مالیاتی عملکرد، مدارک ثبت شرکت خود را به همراه آخرین تغییرات و برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین مشمولین باید ترازنامه سود و زیان خود را هم در اظهارنامه عملکرد قرار دهند.

مدارک مورد نیاز جهت ارسال اظهارنامه عملکرد

مدارک مورد نیاز برای تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد عبارتند از:

ــ صورت ترازنامه تمام اشخاص حقیقی و حقوقی گروه اول ــ صورت گردش مالی کالا ها و مواد اولیه
ــ صورت سود و زیان همراه با مبلغ نهایی درآمد و فروش های داخلی و خارجی ــ صورت بهای تمام شده کالا ها و خدمات ارئه شده برای شرکت های تولیدی و خدماتی
ــ صورت قرارداد ها به همراه بهای تمام شده پروژه، صورت وضعیت ها و تعادیل ــ شماره ثبت پلمپ دفاتر قانونی
ــ اعلام مالیات هایی که در طول سال با عناوین مختلف پردخت شده اند ــ اطلاعات مربوط به محل کسب و آدرس کامل محل کسب

 مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد

حتما شما هم پس از یادگیری نحوه ارسال اظهارنامه عملکرد می خواهید بدانید که حداکثر تا چه زمانی باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد را ارسال کنیم؟ سال مالی برای مودیان ارسال اظهارنامه عملکرد پایان اسفند ماه در هر سال می باشد و مهلت تهیه و ارسال اظهارنامه عملکرد برای مشمولین ارسال اظهارنامه عملکرد، تا مدت زمان 4 ماه پس از پایان هر سال مالی، می باشد.
• زمان ارسال اظهارنامه عملکرد برای مودیان حقیقی تا پایان 31 خرداد ماه (3 ماه پس از اتمام سال مالی) می باشد و این افراد می توانند در مهلت مشخص شده، از طریق اینترنت اظهارنامه عملکرد خودرا در سایت سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری نمایند.
• زمان ارسال اظهارنامه عملکرد برای مودیان حقوقی تا پایان 31 تیر ماه (4 ماه پس از اتمام سال مالی) می باشد و این افراد می توانند در مهلت مشخص شده، از طریق اینترنت اظهارنامه عملکرد خودرا در سایت سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری نمایند.

 

جریمه عدم ارسال اظهارنامه عملکرد

مطابق ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، جریمه عدم ارسال اظهارنامه عملکرد به این صورت می باشد، که اگر مودیان در مدت زمان تعیین شده اظهارنامه عملکرد خودرا ارسال نکنند، باید به میزان 30% از مبلغ مالیاتی که موظف به پرداخت آن هستند را به عنوان جریمه پرداخت نمایند. جریمه ای که برای عدم ارائه اظهارنامه عملکرد تعیین می شود به هیچ وجه قابل بخشش نبوده و مودیانی که جریمه می شوند، حتما باید جریمه خود را پرداخت نمایند.

مشاغل گروه اول در ارسال اظهارنامه عملکرد، چه افرادی می باشند؟

مشاغل گروه اول خود دارای چند دسته می باشند.

دسته اول مشاغلی می باشند که میزان کل فروش آن ها بیشتر از 30 میلیارد ریال شده باشد یا 10 برابر درآمد مشمول مالیات آن ها بیشتر از 30 میلیارد ریال شده باشد.

دسته دوم مشاغلی می باشند که دارای کارت بازرگانی هستند و جزء صادرکنندگان و وارد کنندگان می باشند.

دسته سوم شامل افرادی می باشد که دارای کارخانه، هتل، بیمارستان، زایشگاه، کلینیک تخصصی، صرافی، فروشگاه زنجیره ای و معدن هستند.

افرادی که دارای شریک می باشند، چگونه باید اظهارنامه عملکرد خود را ارسال نمایند؟

نحوه ارسال اظهارنامه عملکرد برای افرادی که در کسب و کار خود دارای شریک هستند، بدین طریق می باشد که تمام شرکا باید به صورت جداگانه اظهارنامه عملکرد تهیه و ارسال کنند.

نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی به چه صورت می باشد؟

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مطابق ماده 105 25% سود مشمول مالیات نرخ مالیات بر درآمد شرکت های فرابورس مطابق ماده 143 23.75% سود مشمول مالیات
نرخ مالیات بر درآمد شرکت های بورسی ماده 143 22.5% سود مشمول مالیات نرخ مالیات بر درآمد شرکت های تعاونی متعارف و سهامی عام مطابق تبصره 6 ماده 105 18.75% سود مشمول مالیات
نرخ مالیات بر درآمد شرکت های موضوع ماده 132 ق م م باتوجه به درآمد ابرازی
نرخ مالیات بر درآمد سود حاصل از فروش کالا در بورس کالا 22.5% سود مشمول مالیات نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی دارای بیش از 20% سهام شناور آزاد مطابق ماده 143 20% سود مشمول مالیات

 

وظایف مالیاتی اشخاص حقوقی

تکالیف و وظایف مالیاتی اشخاص حقوقی

تکالیف و وظایف جدید مالیاتی برای  اشخاص حقوقی در سازمان مالیاتی کشور عنوان شده است.
به علت شروع بیماری کرونا شهریورماه امسال به عنوان مهلت جدید ارائه اظهارنامه مالیاتی، برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری تعیین شده است.
در قانون مالیات‌های مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است.
از این رو لازم است مؤدیان محترم نسبت به آن آگاهی داشته باشند.

1) تکالیف مؤدی در ارائه اظهار نامه مالیاتی

اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی ارائه نمایند.
این مدارک باید همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است، ارائه شود.
سپس مالیات متعلق را پرداخت نمایند. (ماده110)

2) پلمب دفاتر قانونی

طی سالهای اخیر باجه های ویژه ای در ادارات پست برای این امر (پلمب دفاتر) اختصاص داده شده است. از این رو اشخاص حقوقی می‌توانند با مراجعه به آنها و تکمیل فرم‌های مربوطه و پرداخت بهای دفاتر و هزینه ارسال آنها، نسبت به تحویل دفاتر پلمب‌شده، توسط باجه‌های مربوطه اقدام نمایند.
ذکر این مطلب نیز ضروری است که اشخاص مذکور بایستی قبل از شروع سال مالی جدید، اقدام به پلمپ دفاتر نمایند.
این بدین معنی است که برای عملکرد سال 1394 مؤدیان می‌بایست تا 93/12/29 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده‌باشند.
همچنین برای عملکرد سال 95 نیز موظف‌اند تا پایان مهلت (94/12/29) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند.

3) پرداخت حق تمبر

اشخاص حقوقی باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند.
ضمناً در مورد شرکت‌هایی که به افزایش سرمایه اقدام می‌نمایند، مکلف‌اند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها، نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند. (ماده 48 و تبصره آن).
ضمناً در صورتی که اشخاص مذکور از این امر تخطی نمایند، متخلف محسوب می شوند.
در نتیجه متخلفان علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، موظف به پرداخت معادل دو برابر آن نیز خواهندشد. (ماده 51)

4) مؤدی وظیفه دارد لیست حقوق بگیران خود را ارائه نماید.

اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسرنمایند.
سپس ظرف سی روز ضمن ارائه لیست حقوق‌بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام و نشانی دریافت‌کنندگانِ حقوق و میزان آن می‌باشد را، به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت نمایند.
همچنین در ماه‌های بعد نیز می بایست فقط تغییرات را اعلام نمایند.
پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(84) قانون مالیات‌ها، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(10%) می‌باشد.
این پرداخت ها می توانند شامل موارد زیر باشند :
• حق مشاوره
• حق حضور در جلسات
• حق التدریس
• حق التحقیق
• و حق پژوهش

 

کارفرمایان موظف‌اند در موقع پرداخت یا تخصیص این موارد، مالیات متعلقه را کسر نمایند.
سپس ظرف مدت تعیین شده درماده (86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان،  مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه را به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند.
همچنین ایشان در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهندبود. (ماده 86 و تبصره آن)

5) صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر نمایند.
سپس شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
موارد زیر حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله خواهد بود. این موارد عبارتند از:
• عدم صدور صورت حساب
• عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله
• استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران
• استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود.

6) استفاده از سامانه فروشگاهی

مودیان مالیاتی موضوع ماده (169) موظف‌اند از سامانه فروشگاهی و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی‌شده مودیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هرسال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

7) ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقوقی مکلف‌اند علاوه بر تکالیف و وظایفی که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ثبت‌نام نموده و به سایر وظایفی که در قانون مذکور برای آنان پیش‌بینی شده‌است پایبند باشند.

جهت ارائه مشاوره و اطلاع از شرایط اظهارنامه عملکرد با مجموعه رهنمون ایده پرداز برنــا با 09355547269 تماس بگیرید.

 

وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی

تکالیف وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی چیست؟
مالیات، سهم دولت از ثروت و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی به میزان توانایی و قدرت آنها برای تامین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی و سیاسی اجتماعی کشور است. اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند در پایان سال مالی میزان درآمد، سود، زیان و هزینه های خود را به اداره امور مالیاتی اعلام نمایند. در قانون مالیات مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی وظایف و تکالیف مختلفی دارند که عدم توجه و عمل به آنها موجب خسارت های پیش بینی نشده ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی می شود.

وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی:

طبق قانون مالیات مستقیم اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل به سه گروه تقسیم می شوند.
1. صاحبان مشاغل گروه اول: مشاغلی هستند که وظیفه دارند دفاتر قانونی خود مانند دفتر روزنامه و دفتر کل را نگهداری نمایند. براساس تقسیم بندی قانون مالیات این گروه از مشاغل به مشاغل بند الف معروف هستند.
2. صاحبان مشاغل گروه دوم: مشاغل بند ب وظیفه نگهداری دفاتر مشاغل را دارند .دفتر درآمد و هزینه دفاتری هستند که این گروه باید انها را نگهداری کنند.
3. صاحبان مشاغل گروه سوم: مشاغل بند ج که این گروه از مشاغل الزامی به نگهداری دفاتر قانونی (روزنامه و کل) و دفتر مشاغل (درآمد و هزینه) ندارند.

وظایف مالیاتی

وظایف مالیاتی صاحبان مشاغل:

اشخاص حقیقی یا همان صاحبان مشاغل باید نسبت به نوع کسب و کار و فعالیتی که انجام می دهند برای پرداخت مالیات اقدام نمایند. وظایف مالیاتی صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی به شرح زیر است:
• صاحبان مشاغل و کسب و کار موظف هستند نسبت به نوع فعالیتی و کسب و کاری که دارند، دفاتر قانونی و موضوع تجارت حسب مورد را از شروع سال مالی ثبت و نگهداری نمایند.
• صاحبان مشاغل وظیفه دارند در پایان سال مالی و تا پایان مهلت مقرر که اخر تیرماه سال بعد است، ترازنامه، حساب سود و زیان یا حساب درآمد؛ هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه ها را جهت محاسبه مالیات و پرداخت آن به نرخ ماده 131 قانون به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
• صاحبان مشاغل وظیفه دارند تا چهار ماه بعد از شروع کسب و کار مراتب را به اداره امور مالیاتی محل خود اعلام نمایند. با این کار می توانند از تخفیفات، تسهیلات و معافیت های مالیاتی بهره مند شوند و با مراجعه به موقع و پرداخت مالیات مشمول 10 درصد جریمه مقرر نیز نخواهند شد.
• صاحبان مشاغل باید محل سکونت خود را نیز به اداره امور مالیاتی اعلام نمایند، اگر مودیان چندین محل سکونت داشته باشند باید آدرس یکی را به عنوان محل سکونت اصلی به اداره امور مالیاتی اعلام نمایند.
• صاحبان مشاغل وظیفه دارند در صورتی که اداره امور مالیات برای رسیدگی بیشتر به اظهارنامه و تشخیص درآمد مودی درخواست دفاتر را داشت، کلیه دفاتر را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند وگرنه اداره مالیاتی نمی تواند به دفاتر انها استناد کند.
• دفاتر و اسنادی که دست اشخاص ثالث است هم در صورت درخواست اداره امور مالیاتی باید تسلیم شود در غیر این صورت اگر به خاطر استنکاف انها زیانی متوجه دولت شود، صاحبان مشاغل یا مودیان موظف به جبران ضرر وارده به دولت هستند.

اصلاحیه های قانونی

اصلاحیه های قانونی و وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی:

نظر به اصلاحیه قانون مالیات مستقیم در تیرماه 1394 مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی از پایان تیرماه به پایان خرداد ماه تغییر پیدا کرد و یک ماه زمان قانونی برای ارائه اظهارنامه کوتاه تر شد.
نکته ای که خوب است بدانید این جاست، در صورتی که آخرین موعد مقرر برای ارائه اظهارنامه مالیاتی مصادف با روز تعطیل باشد اولین روز بعد از تعطیلی اخرین موعد تحویل محسوب می شود.

پرداخت مالیات اشخاص حقیقی خارج از ایران:

در صورتی که صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی در خارج از ایران فعالیت داشته باشد یا محل سکونت شان ایران نباشد و یا مرکز اصلی فعالیت شان در خارج از کشور باشد، انجام وظایف مالیاتی آنها به عهده نماینده شان است.
اشخاص حقیقی ایرانی که گواهی نامه مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران، برای فعالیت در خارج از کشور را داشته باشند و بتواند ثابت کنند که از لحاظ محاسبه سال مالیاتی در کشور محل سکونت مالیات خود را پرداخت کرده امد، از لحاظ مالیاتی مقیم خارج از کشور محسوب می شوند.
در چه صورت اشخاص حقیقی مقیم خارج از ایران مشمول پرداخت مالیات در ایران می شوند:
در صورتی که اشخاص حقیقی ایرانی در سال مالیاتی و در ایران صاحب کسب و کار باشد موظف به پرداخت مالیات در ایران هستند. اگر در سال مالیاتی مزبور حداقل شش ماه متوالی یا متناوب در ایران ساکن باشند نیز مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
اگر حضور و توقف در خارج از کشور نه برای فعالیت های تجاری بلکه برای انجام ماموریت و معالجه و غیره باشد از پرداخت مالیات معاف هستند.
اشخاص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران در صورتی که در خارج از کشور درآمد داشته باشند و مالیات آن را در همان جا پرداخت کرده باشند. در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و صورت های سود و زیان خود را حسب موارد قانونی اعلام نمایند و مالیات پرداختی انها در خارج از کشور به تناسب کل درآمد شان در خارج از کشور یا به تناسب به درآمد تحصیل شده شان باشد مقدار هر کدام که کمتر باشد از مالیات بر درآمد شان کسر می شود.

 

 

تکالیف مالیاتی مهم اشخاص حقیقی:

تکالیفی که اگر صاحبان مشاغل یا همان اشخاص حقیقی آن را انجام ندهند مشمول جرایم مالیاتی غیر قابل بخشش خواهند شد شامل موارد زیر است.
پلمپ دفاتر قانونی: دفاتر قانونی قبل از هر گونه استفاده و ثبت عملیات مالی باید پلمپ شوند. پلمپ کردن به معنای مهمور کردن و شمردن تعداد صفحات دفتر و ذکر آن در ابتدا و انتهای دفتر است. دفتر کل باید قیطان کشی شود و ابتدا و انتهایش نیز امضا شود. ابتدا و انتهای قیطان هم با مهر وزارت دادگستری ممهور شده و منگنه می شود. زمان دریافت دفاتر مالی قبل از شروع سال مالی است.
تحویل دفاتر روزنامه و مشاغل جزو وظایف اشخاص حقیقی است. اگر این دفاتر حتی یک روز پس از شروع سال مالی دفاتر ثبت شود ممیز مالیاتی می تواند مالیات ان سال را به صورت علی الراس محاسبه می شود.
تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده و گرفتن گواهی مالیات بر ارزش افزوده؛ برای تشکیل پرونده مالیاتی باید به نزدیک ترین اداره امور مالیاتی محل کسب و دفتر مرکزی مراجعه کنند و یا به سامانه www.tax.gov.ir مراجعه کنند و پس از ثبت نام کد اقتصادی خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.
ــ تهیه لیست بیمه برای تحویل به سازمان تامین اجتماعی
ــ ارائه اظهارنامه مالیات بر حقوق و مالیات بر ارزش افزوده
ــ ارائه صورت های فصلی انجام معاملات
ــ تحریر دفاتر و لوایح قانونی
ــ ارائه اظهارنامه مالیات بر عملکرد

 

جهت ارائه مشاوره و اطلاع از شرایط وظایف مالیاتی اشخاص حقیقی با مجموعه رهنمون ایده پرداز برنــا با 09355547269 تماس بگیرید.