در صورتی که شهروندان محترم به دنبال پیدا کردن شماره تلفن بهترین وکیل متخصص اداره کار در تهران یا شهرستان ها هستند این امکان برای آن ها وجود دارد تا از خدمات وکلای شرکت برنا برای مشاوره با بهترین وکیل متخصص اداره کار در تهران و کرج استفاده کنند.

این خدمات علاوه بر شهروندان تهرانی و مردم کرج در اختیار سایر کارگران زحمتکش و کارفرمایان در هر نقطه ای از کشور قرار خواهد گرفت و شما می توانید هر زمان که نیاز داشته باشید از این خدمات با استفاده از شماره تلفن های موسسه برخوردار شده و با قوانین اداره کار و یا شیوه پیگیری شکایات در این اداره آشنا شوید.
لازم است بدانید که امروزه امکان پیگیری قانونی هر گونه مشکلی در هر جایی از کشور وجود دارد و دیگر مانند گذشته نیست که کارگران بدون هیچ ضابطه ای توسط کارفرما به کار گرفته شوند و هیچ نهادی بر فعالیت ها و یا روابط کارگران و کارفرمایان به خصوص در نقاط دور افتاده کشور نظارت نداشته باشد. بلکه با توجه به قوانین مصوب در کشور فعالیت هر کارگر باید با توجه به ضوابط خاصی صورت پذیرد و در صورتی که کارفرما و یا کارگر به این ضوابط پایبند نباشند ممکن است که برای هر یک از این عدم پایبندی ها به قانون پیش بینی های خاصی صورت گرفته باشد و در صورت نیاز با تماس با شماره تلفن و مشاوره با یک وکیل اداره کار اطلاعات بیشتری در این مورد کسب خواهید نمود.

به عنوان یک مثال ساده امروزه باید هر کارگری که اقدام به کار برای یک کارفرما می نماید از حقوق و مزایای بیمه کار و تامین اجتماعی برخوردار باشد و در صورتی که هر یک از طرفین و به خصوص کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگران خود اهمال نماید، بنا به قانون مسئولیت های خاص خود را در جبران این اهمال کاری خود خواهد داشت و در صورت نیاز می توان با کمک یک وکیل متخصص اداره کار به پیگیری قانونی این مورد پرداخت. 
وکیل دعاوی اداره کار
بازبینی مـوارد مربوط به کار و کارگر و رابطه کارگر و صاحب کار ، از جمله مـوارد مهمی هست که ضرورت آن اکنون بیشتر از هر وقـت دیگری احساس می شود . این احساس نیاز با دقت به صنعتی شدن جوامع و دست یابی آنان به رشـد های اقتصادی در سایه افزوده شدن حجم کارهای تولیدی و ضمناً ازدیان جمعیت و قوت کار، در سـال های اخیر اضافه پیدا کرده است. بدیهی هست که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود خواهد آمد. کارگر از لحاظ قانون کار فردی هست که به هر عنوان در مقابل اخذ حقوق و سایـر ویژگی ها به تقاضـای صاحبکار کار می نماید. همه اشخاصـی که مشمول این تعریف هستند، از نظـر قانون، کارگر به حساب می آیند و تفاوتی میـان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نمی بـاشد (وکیل دعاوی اداره کار). صاحبکار نیز فردی هست که کارگر به تقاضـای و به اعتبار وی در مقابل اخذ حقوق و دیگر ویژگی ها کار می نماید. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه می باشند ، نماینده صاحبکار حساب می شوند.

کارگاه نیز مکانی می باشد که کارگر به تقاضـای صاحبکار یا نماینده وی در آنجا کار می نماید. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مثل آنها مشمول این عنوان می باشند .برای آغاز رابطه کاری میـان کارگر و صاحبکار ، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می گردد و به سبب آن کارگر در قبال اخذ مزد، کاری را برای مدتی مشـخص (موقت یا غیرموقت) برای صاحبکار انجام می دهد. این قرارداد معیـن کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، نحوه کار، اخذ حقوق و دیگر مسائـل هست و موقعی ایجاد هر گونه اختلاف، اول به آن مراجعه می شود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظـر ) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و صاحبکار اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نداشتن پرداخت حقوق و خصوصیت ها و نکاتی از این قبیل، کارگر خواهـد توانست ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین وی و صاحبکار حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و صاحبکار به اداره کار مرتبط برای طرح اختلاف رجوع نماید. اداره کاری صلاحیت بازبینـی به اختلاف میـان کارگر و صاحبکار را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پـس از رجوع به آن اداره، تقاضـای خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می کـند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار خواهد داد. ضمنا اگـر کارگر شخصاً توانایی طرح اختلاف را نداشته باشد، خواهـد توانست یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای وی اقدام به طرح اختلاف نماید.

به این منظور مدعی می بایست به دفاتر اسناد رسمی رجوع کرده و نسبت به دادن وکالت به شخـص مورد نظـر خود اقدام نماید . بدیهی هست که حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف می بایست با عرضه وکالت نامه با دقت به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنان مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد. از این رو گزینش و بهره گیری از یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه از ارزش به سزایی برخوردار می باشد.
مجموعه ما با گرد هم آوری تیمی نخبه و جوان در زمینه شکایات روابط کار همواره در خدمت شماست.