داوری و حل اختلاف در قراردادها چیست؟
اگر اطلاعات چندانی در این مورد ندارید بیایید با هم کمی در این باره بیشتر بدانیم. یکی از راههای حل اختلافات از جمله در دعاوی و اختلافات ملکی یا تجاری، رجوع طرفین به یک یا چند نفر داور مورد اعتماد است. خوشبختانه قانون نیز نهاد داوری را برای حل اختلافات پذیرفته است. بنابراین حل اختلاف از طریق داوران و رأی آنان مورد پذیرش قانون قرار دارد و رأی داور اصولاً تفاوتی با رأی دادگاه ندارد.
بنابراین بسیاری از افراد ترجیح می دهند امورات اختلافی خود را به داوران ارجاع دهند تا هم زودتر به نتیجه برسند و هم هزینه کمتری را نسبت به فرایند رسیدگی در دادگاهها بپردازند.

داوری و حل اختلاف توسط داوران
در حال حاضر داوری و حل اختلاف یک عمل حقوقی است. لذا نیازمند تسلط داوران به جنبه های مهم حقوقی و تخصصی در موضوعات مورد اختلاف است. بنابراین مهم خواهد بود که بدانیم به چه کسی برای داوری مراجعه می کنیم. و اصولاً می توان به افرادی که شناختی در مورد آنها وجود ندارد اعتماد کرد؟ یا امور داوری را به آنها سپرد؟

اطمینان به داوری شرط اول انتخاب داور
بدیهی است اگر فرد مورد اعتمادی وجود داشته باشد بهتر است افراد به وی مراجعه نمایند. و اختلافات را از آن طریق حل کنند. اما در صورت عدم شناخت بهتر است انجام این امر به مؤسسات حقوقی سپرده شود. زیرا مؤسسات شناخت بهتری نسبت به انواع موضوعات و داوران مرتبط با آن دارند. در صورت عدم تفاهم در انتحاب داور، کار انتخاب داور از طرف دادگاه انجام خواهد گرفت.
داوری می تواند قبل از شروع اختلاف به عنوان مثال در هنگام تنظیم قراردادها در متن قرارداد گنجانیده شود . یا اینکه بعد از بروز اختلاف، طرفین تصمیم به انتخاب داور بگیرند.
داوری و رهایی از مسأله تشریفات قانونی
 تشریفات قانونی در داوری
داوران برای انجام داوری و حل اختلاف نیازی به طی مراحل و تشریفات قانونی برای صدور رأی ندارند. و در کمترین زمان می توانند به اختلافات رسیدگی نموده و رأی خود را صادر نمایند.
خوشبختانه داور یا داوران در یک جلسه و در یک مرحله بررسی پرونده اختلاف را شروع و در همان جلسه رای خود را می دهند. بنابراین بر خلاف چند مرحله بودن رسیدگی به دعاوی در دادگاهها، در داوری تنها یک جلسه رسیدگی لازم است تا داور یا داوران نسبت به صدور رأی اقدام نمایند.رأی داوران نیز قطعی بوده و لازم الاجرا است. با این وجود، در قانون برای اعتراص به رأی داوری نیز پیش بینی هایی صورت گرفته است . لذا در مواردی می توان به آراء داوران اعتراض نمود.

موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری
باید توجه نمود که در قانون برخی استثنائات وجود دارد که نمی توان بر اساس آن برخی دعاوی را از طریق ارجاع به رأی داوری حل نمود. به عنوان مثال امورات زیر قابل ارجاع به داوری نیستند:
• اختلافات و دعاوی کیفری
• دعاوی مربوط به سازمان تآمین اجتماعی
• دعاوی مربوط به کار
• دعاوی مربوط به ارث
• دعاوی مربوط به اهلیت
• اعتبار و بطلان ازدواج
• فرزند خواندگی
• حقوق رقابت و ورشکستگی و
با توجه به اینکه وکلای شرکت تجارب خوبی در داوری و حل اختلاف قرارداد ها قبل از رسیدن مراحل شکایت و پرداخت هزینه های گزاف می توانند با فیضله دادن موضوع مورد داوری شما را در رسیدن به اهداف بلند مدت خود راهنمایی نمایند.