یکی دیگر از خدمات شرکت خدمات مالی و مدیریتی رهنمون ایده پرداز برنــا ، ارائه ی خدمات  حسابرسی می باشد که در دو زمینه ی داخلی و مالی صورت می پذیرد. در این پروسه به صورت اختصاصی به بررسی و ارزیابی درصد کارآمد بودن انواع منابع درون سازمانی پرداخته می شود و هدف نهایی افزایش دادن میزان کارایی و استفاده ی بهینه از امکانات در درون آن سازمان می باشد که در نهایت از دیدگاه اقتصادی موجب کاهش ریسک در نحوه ی عملکرد و عملیات آن شرکت، سازمان یا موسسه می گردد. حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی داخلی، بررسی اجمالی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی و همچنین اجرای روشهای توافقی رسیدگی به حسابها و یا صورتهای مالی،
ارائه گزارش حسابرسی مالی شرکتها جهت ارائه به هیات مدیره شرکتها و یا ارائه به شرکتهای کارفرمای دولتی،
انجام عملیات حسابرسی خاص.
جهت ارائه مشاوره و اطلاع از شرایط همکاری با مجموعه رهنمون ایده پرداز برنــا با ما تماس بگیرید.